Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Secretary of State, Ministry of Development Funds and Regional Policy

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Nadzoruje tematykę wdrażania funduszy unijnych dla: Polski Wschodniej (Program Operacyjny Polska Wschodnia), kapitał ludzki (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Do jej obowiązków należy także koordynacja przygotowania nowego okresu programowania na lata 2021-2027 oraz nadzór nad programem Dostępność Plus (była współautorką ustawy o dostępności). Pełni również funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r. Od 15 listopada 2019 r. do 6 października 2020 r. pełniła funkcję ministra funduszy i polityki regionalnej.