Other speakers

Dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz

Dyrektor, Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa, Akademia Sztuki Wojennej

Witold Kołodziejski

Przewodniczący, Krajowa Rada Radiofoni i Telewizji

Ppłk. Adam Gudejko

Pełnomocnik Szefa Agencji Wywiadu ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

Prof. dr hab. inż. Ryszard Szpyra

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka

Kierownik, Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

Prof. UKSW dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska

Katedra Prawa Informatycznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Prokuratura Krajowa

Płk. Sławomir Starzyński

Dowódca, Centralna Grupa Działań Psychologicznych

Ppłk. Tomasz Gergelewicz

Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej, Akademia Sztuki Wojennej

Agnieszka Glapiak

Dyrektor, Centum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej

Dr Monika Nowikowska

Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Akademia Sztuki Wojennej

Dr inż. Kamil Piętak

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

Sławomir Stalmach

Kierownik Ośrodka Implementacji Nowoczesnej Technologii Cyberbezpieczeństwa, Akademia Sztuki Wojennej

Marta Gromada

Kierownik Zespołu Konfekcjonowania Danych, Dział Przciwdziałania Dezinformacji, NASK

Julian Dobrowolski

NASK